Vad är Arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgift är en avgift som arbetsgivare betalar för sina anställda, baserat på de anställdas löner, till socialförsäkringssystemet.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss