Vad är Årsbokslut?

Årsbokslut är en sammanställning av ett företags ekonomiska transaktioner över ett helt räkenskapsår, vilket ligger till grund för årsredovisningen.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss