Vad är Årsredovisning?

Årsredovisning är en årlig rapport som sammanfattar ett företags ekonomiska prestation och ställning för det gångna räkenskapsåret.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss