Vad är Årsredovisningslagen?

Årsredovisningslagen är en lag som styr hur företags årsredovisningar ska upprättas i Sverige, inklusive krav på innehåll och format.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss