Vad är Årsstämma?

Årsstämma är en årlig bolagstämma där aktieägare i ett aktiebolag träffas för att bland annat fastställa årsredovisning och besluta om utdelning.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss