Vad är Balansrapport?

Balansrapport är en finansiell rapport som detaljerat visar ett företags tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt för att ge en översikt över företagets finansiella ställning.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss