Vad är Bokföring?

Bokföring är processen att systematiskt registrera, klassificera och summera ekonomiska transaktioner i ett företag för att ge en klar överblick över dess ekonomiska ställning.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss