Vad är Bokslut?

Bokslut är en sammanställning av företagets alla finansiella transaktioner under ett räkenskapsår.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss