Vad är Bolagsordning?

Bolagsordning är ett dokument som beskriver grundreglerna för ett aktiebolags verksamhet, inklusive företagsnamn, säte och verksamhetsområde.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss