Vad är Bolagstämma?

Bolagstämma är ett företags högsta beslutande organ där aktieägare samlas för att fatta viktiga beslut om företagets verksamhet och ledning.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss