Vad är Bolagsverket?

Bolagsverket är en svensk statlig myndighet som ansvarar för registrering av företag samt hantering av företagsrelaterade dokument och information.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss