Vad är Check?

Check är ett betalningsmedel i form av färdigtryckta blanketter från en bank och som används för att överföra pengar från en part till en annan.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss