Vad är Effektiv ränta?

Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån per år inklusive ränta och alla avgifter, uttryckt som en procentandel av lånebeloppet.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss