Vad är Ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en sammanslutning där medlemmarna tillsammans driver en verksamhet för ekonomiskt syfte. Föreningen är en juridisk person, och medlemmarna bidrar med insatser och deltar i beslutsfattandet.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss