Vad är Firmatecknare?

Firmatecknare är personer med befogenhet att skriva under dokument och rättshandlingar i ett företags namn

Vad är firmatecknare? Firmatecknare är personer med befogenhet att skriva under dokument och rättshandlingar i ett företags namn, vilket officiellt representerar företaget i juridiska sammanhang

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss