Vad är Force majeure?

Force majeure är en juridisk term som beskriver en oväntad händelse, såsom en naturkatastrof, som förhindrar någon från att fullfölja sina kontraktsmässiga skyldigheter.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss