Vad är Gäldenär?

En gäldenär är en person eller organisation som är skyldig pengar till någon annan, vanligtvis en kreditgivare eller leverantör.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss