Vad är Holdingbolag?

Holdingbolag är ett företag vars huvudsakliga syfte är att äga aktier i andra företag för att kontrollera och hantera dessa.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss