Vad är Ingående moms?

Ingående moms är mervärdesskatt som ett företag betalar på inköp av varor eller tjänster, vilken kan dras av från företagets utgående moms.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss