Vad är Inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbelopp är ett årligt fastställt belopp som används i beräkningen av vissa socialförsäkringsförmåner och pensioner i Sverige.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss