Vad är Inkomstdeklaration?

Inkomstdeklaration är ett dokument som individer och företag lämnar till skattemyndigheten för att redovisa sin inkomst och beräkna skatt.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss