Vad är Jäv?

Jäv innebär en situation där en persons objektivitet kan ifrågasättas på grund av personliga relationer, ekonomiska intressen eller andra jävsgrunder.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss