Vad är Kassabok?

I en kassabok ska alla transaktioner in och ut ur ett företag registreras.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss