Vad är Leverantörsskuld?

Leverantörsskuld är ett skuldbelopp som ett företag är skyldigt till sina leverantörer för mottagna, men ännu inte betalda, varor eller tjänster.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss