Vad är Likviditet?

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss