Vad är Likviditetsbudget?

Likviditetsbudget är en finansiell plan som visar förväntade in- och utbetalningar för att bedöma ett företags förmåga att uppfylla sina kortfristiga finansiella åtaganden.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss