Vad är Marknadsvärde?

Marknadsvärde är det värde till vilket en tillgång eller ett företag skulle kunna säljas på den öppna marknaden vid en given tidpunkt.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss