Vad är Nettovärde?

Nettovärde är det totala värdet av en persons eller ett företags tillgångar minus dess skulder, vilket ger en översikt över den faktiska ekonomiska ställningen.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss