Vad är Noterad aktie?

Noterad aktie är en aktie som är tillgänglig för handel på en officiell börs, vilket möjliggör köp och försäljning av aktien av allmänheten.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss