Vad är Obligation?

Obligation är ett skuldebrev utfärdat av en organisation som lovar att betala tillbaka lånat kapital med ränta vid en specifik framtida tidpunkt.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss