Vad är Öresavrundning?

Öresavrundning innebär att avrunda små belopp till närmaste hela krona i transaktioner för att förenkla betalningar och redovisning.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss