Vad är Överskuldsättning?

Överskuldsättning uppstår när en persons eller företags totala skulder överstiger dess tillgångar och inkomster.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss