Vad är Passiv näringsverksamhet?

Passiv näringsverksamhet avser en verksamhet där företagaren inte aktivt deltar i den dagliga driften eller ledningen.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss