Vad är Periodisk sammanställning?

Periodisk sammanställning är en rapport som momsregistrerade företag måste lämna till Skatteverket för att redovisa moms för tjänster och varor inom EU.

Hur fungerar periodisk sammanställning?

En periodisk sammanställning lämnas vanligtvis in månadsvis eller kvartalsvis, beroende på företagets omsättning och typ av verksamhet. I sammanställningen anger företaget:

  • Kundens VAT-nummer
  • Värdet av de sålda varorna eller tjänsterna
  • Transaktionsdatum

Dessa uppgifter hjälper Skatteverket att spåra var momsintäkterna ska rapporteras och betalas.

Datum för inlämning av periodisk sammanställning

Det är viktigt att vara medveten om de datum då den periodiska sammanställningen ska lämnas in. Vanligtvis ska den vara Skatteverket tillhanda senast den 20:e i månaden efter rapporteringsperiodens slut om den lämnas in elektroniskt.

Om sammanställningen skickas in på papper är sista inlämningsdag den 25:e i månaden efter rapporteringsperiodens slut. För kvartalsvis rapportering ska sammanställningen lämnas in senast den 20:e i månaden efter kvartalets slut.

Exempel på användning

Om ett svenskt företag säljer varor till en kund i Tyskland, måste företaget inkludera denna försäljning i sin periodiska sammanställning. De anger kundens tyska VAT-nummer och värdet av försäljningen. Detta hjälper Skatteverket att se till att rätt momsrapportering sker i båda länderna.

Att tänka på för dig som företagare

För företagare är det viktigt att hålla koll på när den periodiska sammanställningen ska lämnas in och att all information är korrekt. Felaktig eller försenad inlämning kan leda till böter och andra påföljder. Det är också avgörande att verifiera kundens VAT-nummer för att undvika problem med momshanteringen.

Varför det är viktigt att förstå periodisk sammanställning

Att förstå hur en periodisk sammanställning fungerar hjälper företag att säkerställa korrekt momsrapportering och undvika administrativa problem. Det bidrar också till att företaget uppfyller sina skyldigheter enligt EU:s momsdirektiv och kan därmed bedriva gränsöverskridande handel smidigt och effektivt.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss