Vad är Periodkostnad?

Periodkostnad är kostnader som inte direkt kan kopplas till specifika intäkter utan hänförs till en viss period, exempelvis administrationskostnader.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss