Vad är Preliminärskatt?

Preliminärskatt är en uppskattad skatt som företagare betalar varje månad baserad på beräknad årsinkomst.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss