Vad är Prisbasbelopp?

Prisbasbelopp är ett av staten fastställt belopp som används för att beräkna pensioner och vissa socialförsäkringsförmåner.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss