Vad är Prokura?

Prokura är en form av fullmakt där en person får rätt att företräda och binda ett företag i alla affärsangelägenheter.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss