Vad är Realkapital?

Realkapital avser fysiska tillgångar som maskiner, byggnader och utrustning som används i produktionen av varor och tjänster.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss