Vad är Reavinst?

Reavinst är vinsten från försäljning av en tillgång, som en fastighet eller aktie, där försäljningspriset överstiger inköpspriset.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss