Vad är Redovisning?

Redovisning är processen att dokumentera, sammanställa och analysera ekonomiska transaktioner för ett företag.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss