Vad är Reporänta?

Reporänta är den ränta som centralbanken tar ut för lån till kommersiella banker, vilket indirekt påverkar räntenivåerna i ekonomin.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss