Vad är Reskontra?

Reskontra är ett redovisningssystem som håller reda på kund- och leverantörsskulder och fordringar.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss