Vad är Resultatbudget?

Resultatbudget är en prognos över förväntade intäkter och kostnader för en kommande period.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss