Vad är Resultaträkning?

Resultaträkning är en finansiell rapport som visar ett företags intäkter och kostnader under en viss period.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss