Vad är Revisionsberättelse?

Revisionsberättelse är en rapport av en revisor som bedömer om ett företags årsredovisning ger en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss