Vad är Revisor?

Revisor är en person med yrkesmässig expertis inom redovisning och revision som granskar företags ekonomiska rapporter.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss