Vad är Rörliga kostnader?

Rörliga kostnader är utgifter som varierar med företagets produktion eller försäljningsvolym.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss