Vad är SIE-fil?

SIE-fil är ett standardiserat filformat för överföring av bokföringsinformation mellan olika redovisningssystem.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss