Vad är Skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som mäter ett företags skulder i förhållande till dess eget kapital.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss